Neurológica

Alteraciones Sistema Nervioso Central

 • Hemiplejia/ hemiparesia
 • Lesión medular
 •  Esclerosis múltiple
 • Parálisis cerebral infantil
 • Traumatismo craneoencefálico
 • Ataxia
 • Parkinson

Alteraciones Sistema Nervioso Periférico

 • Neuropatía periférica
 • Neuralgias
 • Radiculopatías y Plexopatía (lumbalgias, ciatalgias…)
 • Parálisis de los nervios periféricos (parálisis de Erb-Duchenne)
 • Neuritis